Peskiranje


Tehnologija plastifikacije metala zahteva kvalitetnu pripremu površine koju postižemo peskiranjem. Peskiranje je najbolja priprema metala za bilo koju dalju površinsku zaštitu. Peskiranjem se sa metala mogu skinuti ostaci raznih boja i rđe. Peskarenjem stakla dobija se mat površina, tako da se po njoj mogu raditi razni motivi, kao i po čašama, flašama i pepeljarama. Kada se drvo peskira dobija se efekat kao drvo koje je godinama bilo u vodi. Peskirati možemo i predmete većih gabarita.